birdssense-logo

Trainer bij de Stichting STEM

STEM staat voor STerven op je Eigen Manier. Ik verzorg daar lezingen, workshops en trainingen in. Alle drie deze interventies draaien om dezelfde vragen:

  • Hoe verhoud jij je tot je eigen sterfelijkheid?
  • Welke invloed heeft dat op jouw zorgrelaties?

Bij de lezingen gaat het vooral om bewustwording en oefenen. Bij de trainingen gaan we met het prachtige lesmateriaal een behoorlijk aantal stappen verder. Veelal ben ik met hele afdelingen aan de slag om de bewustwording en oefeningen ook om te zetten in concrete verbeteringen op het gebied van de palliatieve zorg. Deze verbeteringen moeten ervaren worden door de zorgvragers en hun familie, door de medewerkers zelf, door de teams waarin ze werken en in de bedrijfsresultaten.

De basis vind je terug op www.stichtingstem.info.

 

@birdbuzzard